Informacije o varstvu osebnih podatkov

Content

S tem dokumentom vam želi Bayer d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju »mi«, »nas« ali »naše«) zagotoviti informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov in pridobiti vaše soglasje za njihovo uporabo v namene, kot so opisani v nadaljevanju.
 

 1. Obdelava osebnih podatkov
  Če v naslednjih poglavjih ni navedeno drugače, pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, izhaja iz dejstva, da si moramo prizadevati za uresničevanje našega zakonitega interesa, ki se nanaša na strokovno informiranje ter promocijo naših izdelkov in storitev (točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov):
   
  1. Upravljanje odnosov s strankami
   Uporabljamo sisteme za upravljanje odnosov s strankami in orodja, v katerih shranjujemo vaše osebne podatke:
   • kontaktne podatke: ta kategorija osebnih podatkov vključuje npr. ime, priimek, naslov, telefonsko številko, številko faksa, številko prenosnega telefona, elektronski naslov ali druge kontaktne podatke. Kontaktne podatke prejmemo pri naših poslovnih stikih z vami ali od komercialnih ponudnikov podatkov ter iz javno dostopnih virov, npr. spletnih strani. Vaše kontaktne podatke uporabljamo za promocijo naših izdelkov in storitev ali za posredovanje nujnih strokovnih obvestil o naših izdelkih.
   • analiza odnosov s strankami: shranjujemo podatke o vašem strokovnem delovanju, npr. izobrazbi, strokovnih področjih, primarni specialnosti, podspecialnostih, izobraževalni in znanstveno-raziskovalni aktivnosti, udeležbi na znanstvenih in izobraževalnih dogodkih, članstvu v poklicnih združenjih, zaposlitvi. Te informacije uporabljamo za boljše razumevanje vaših interesov ter obveščanje o naših izdelkih in storitvah, ki bi vas utegnili zanimati. Dokumentiramo in analiziramo tudi naše individualne stike z vami, da lahko nenehno izboljšujemo vašo izkušnjo z našimi izdelki in storitvami. To lahko vključuje teme, o katerih smo razpravljali z vami ter vaše zanimanje zanje. S tem v zvezi lahko prejmemo podatke o vaših interesih tudi od komercialnih ponudnikov podatkov.
   • izboljšanje sodelovanja s strankami: da bi učinkovito sodelovali z vami ter podprli uspešen razvoj naših izdelkov in storitev na trgu, poskušamo bolje razumeti, katere strokovne teme vas še posebej zanimajo oziroma ste vanje vključeni. Podatki temeljijo bodisi na naših lastnih podatkih in izkušnjah, ali pa jih priskrbijo agencije za tržne raziskave oziroma komercialni ponudniki podatkov ter obsegajo npr. podatke o vašem strokovnem področju, znanstveni dejavnosti, kot so objave znanstvenih člankov, sodelovanje v raziskovalnih projektih in na strokovnih kongresih.
     
  2. Izvajanje tržnih raziskav
   Sodelujemo s popolnoma neodvisnimi agencijami za tržne raziskave, ki v našem imenu izvajajo globalne tržne raziskave, osredotočene na naše strokovne interese in izdelke. Vaše kontaktne podatke lahko delimo s temi agencijami za izvedbo tržnih raziskav, ki so specifične za naše stranke.
    
  3. Posredovanje tržnih/strokovnih obvestil
   Vaše kontaktne podatke lahko uporabimo za komunikacijo z vami prek telefonskih klicev, obiskov, direktne pošte, elektronske pošte ali druge elektronske komunikacije (npr. Faks, spletne klepetalnice, besedilna sporočila, programi za pošiljanje sporočil ali spletne prezentacije, vključno s storitvami za stranke na zahtevo) za pošiljanje tržnih/strokovnih obvestil. To komunikacijo lahko uporabimo za posredovanje informacij o storitvah, izdelkih ali dogodkih, povezanih s področjem medicine, ki vas zanima, ali za zbiranje povratnih informacij o naših izdelkih in storitvah. To lahko vključuje prikazovanje oglasov, prilagojenih vašim interesom, na naših ali drugih spletnih mestih in aplikacijah. Pošiljanje tržnih/strokovnih obvestil prek elektronske pošte ali druge elektronske komunikacije (v nadaljevanju »elektronska tržna/strokovna obvestila«), kot tudi prek telefonskih klicev, izvajamo le na podlagi vaše privolitve (točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).
    
  4. Analiziranje uporabe naših elektronskih tržnih/strokovnih obvestil
   Da bi prilagodili našo elektronsko tržno/strokovno komunikacijo vašim potrebam in željam ter pod pogojem, da ste v to privolili, analiziramo vašo uporabo naših elektronskih tržnih/strokovnih obvestil, na primer, ali ste odprli obvestilo in kako ste ga uporabili (npr. na katere povezave v njem ste kliknili).
    
 1. Prenos osebnih podatkov
   
  1. Pogodbena obdelava
   Za obdelavo podatkov v določeni meri sodelujemo s specializiranimi podizvajalci. Te podizvajalce skrbno izberemo in jih redno nadzorujemo. Podizvajalci na podlagi sklenjenih sporazumov o obdelavi podatkov obdelujejo osebne podatke ob strogem upoštevanju naših navodil.
    
  2. Tretje osebe
   Vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam oziroma jim omogočimo dostop do njih v naslednjih okoliščinah:
   • Vaše kontaktne podatke lahko delimo z popolnoma neodvisnimi agencijami za tržne raziskave, kot je opisano v razdelku 1.b.
   • Vaše zgoraj navedene osebne podatke lahko prenesemo v povezane družbe iz skupine Bayer za zgoraj navedene namene. Vendar vam bodo druge Bayerjeve družbe in podružnice neposredno pošiljale ustrezna tržna sporočila prek elektronske pošte ali drugih elektronskih komunikacij le, v kolikor podate spodnje soglasje.
   • Vaše zgoraj navedene osebne podatke lahko prenesemo tudi drugim partnerjem, ki sodelujejo pri opravljanju storitev ali komuniciranju z vami, npr. ponudniki IT storitev in orodij, hoteli ali potovalne agencije.
   • Vaši podatki se lahko delno prenesejo in obdelajo tudi v državah izven Evropskega gospodarskega prostora („EGP“), ki imajo lahko nižjo raven varstva podatkov kot evropske države. Kadarkoli bo to potrebno, bomo zagotovili ustrezno raven zaščite vaših podatkov, npr. s sklenitvijo posebnih sporazumov s prejemnikom podatkov. Takšni prenosi podatkov se izvajajo zgolj v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva podatkov.
     
 2. Rok hrambe osebnih podatkov
  Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za vzdrževanje neprekinjenega odnosa s strankami. Praviloma jih po 2 letih neaktivnosti arhiviramo za 3 leta, nato pa izbrišemo. Vaše podatke lahko hranimo za drugo obdobje, če tako določa zakon (npr. v povezavi z izvajanjem pogodbe, sklenjene z vami, nerešenega sodnega spora ali v skladu z veljavno davčno zakonodajo).
   
 3. Informacije glede vaših pravic
  Skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov imate na splošno naslednje pravice:
  1. pravico do informacij v povezavi z vašimi osebnimi podatki, ki jih shranjujemo;
  2. pravico zahtevati popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov;
  3. pravico do ugovora zoper obdelavo podatkov za naš legitimen interes, javni interes ali profiliranje, razen če dokažemo, da obstajajo nujni, upravičeni razlogi, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je tovrstna obdelava podatkov potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  4. pravico do prenosljivosti podatkov;
  5. pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov;
  6. Soglasje za zbiranje, obdelavo in uporabo vaših osebnih podatkov lahko kadar koli umaknete z učinkom od umika dalje.
    

Če želite uveljavljati svoje pravice, prosimo naslovite svoj zahtevek na: Bayer d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, E-mail: lpc.si@bayer.com.