Oplysninger om beskyttelse af personoplysninger

Content

A. Oplysninger om beskyttelse af personoplysninger

Med dette dokument, ønsker Bayer A/S (herefter “os”, “vores” eller “vi”) som behandlingsansvarlig at informere dig om hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Vi ønsker samtidigt at indhente dit samtykke til det specifikke formål som er beskrevet nedenfor.


1. Håndtering af personoplysninger

Medmindre andet er angivet i de følgende afsnit, er det retslige grundlag for at behandle dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester (Art. 6 (1) (f) databeskyttelsesforordning).

a. Vedligeholdelse af kunderelationer


Vi vedligeholder et dataprogram for håndtering af kunderelationer (CRM system), hvor vi behandler personoplysninger om dig:

  • Kontakt information: Denne kategori af personlige oplysninger omfatter f.eks. dit navn, adresse, telefon/fax/mobil-nummer, e-mail eller andre online kontaktoplysninger. Vi modtager kontaktoplysninger fra vores daglige forretningskontakt med dig eller fra kommercielle dataleverandører og fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. hjemmesider. Vi bruger dine kontaktoplysninger for at fremme vores produkter og tjenester eller levere akutte medicinske oplysninger om vores produkter.
  • Analyser kunderelationer:  Hvis du køber produkter fra os eller gør brug af vores tjenester vil vi gemme din kunde historik. Vi bruger disse oplysninger for bedre at kunne forstå dine interesser, og informere dig om de produkter og tjenester der muligvis har din interesse. Derudover dokumenterer og analyserer vi vores individuelle kontakter med dig for løbende at kunne forbedre din oplevelse med vores produkter og tjenester. Dette kan omfatte de emner der diskuteres med dig og din interesse i dem. I denne sammenhæng kan vi også modtage informationer om dine interesser fra kommercielle dataudbydere.
  • Forbedre kundesamarbejde:  For at kunne håndtere vores samarbejde med dig på en effektiv måde og for at understøtte en vellykket markedsudvikling af vores produkter og tjenester, forsøger vi bedre at forstå hvilke videnskabelige / medicinske emner du er særlig interesseret eller involveret i. Denne kategori af personoplysninger er baseret på vores egne oplysninger eller erfaringer, eller leveres af markedsundersøgelses udbydere eller kommercielle dataudbydere og omfatter f.eks. oplysninger om dit område af medicinsk ekspertise, dine videnskabelige aktiviteter såsom offentliggørelse af videnskabelige artikler, deltagelse i forskningsprojekter og professionelle kongresser, og i forbindelse med dine arbejdsrelationer.
  • Compliance: For at sikre overholdelse af interne og lovgivningsmæssige krav i virksomheden  kan vi indsamle, analysere eller revidere data fra vores CRM system, som kan omfatte dine personoplysninger. Behandling af sådanne data kan også være nødvendig til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

b. Gennemførelse af markedsundersøgelser

Vi arbejder sammen med fuldt uafhængige markedsundersøgelses-virksomheder, som på vores vegne gennemfører markedsundersøgelser fokuseret på vores videnskabelige interesser og produkter. Vi kan dele dine kontaktoplysninger med disse markedsundersøgelses-virksomheder for at gennemføre markedsundersøgelser, der er specifikke for vores kunder .


c. Levering af markedsføring/medicinsk kommunikation

Vi vil måske bruge dine kontaktoplysninger til at kommunikere med dig gennem telefonopkald, direkte mail, e-mail eller anden elektronisk kommunikation (f.eks. chats på websteder, tekstbeskeder, messenger beskeder eller remote profilering (inkl. kundeservice efter behov)) for at kunne levere markedsføring/medicinskkommunikation. Vi kan muligvis bruge markedsføring/medicinsk kommunikation til at levere oplysninger om tjenester, produkter eller begivenheder relateret til dine medicinske interesser, eller for at indsamle tilbagemeldinger på vores produkter og tjenester. Dette kan omfatte visning af tilpassede annoncer, der er skræddersyet til dine interesser til dig på vores eller andre hjemmesider og apps. Men markedsføring/medicinsk kommunikation via e-mail eller anden elektronisk kommunikation (“Elektronisk markedsføring/Medicinsk kommunikation”) såvel som via telefonopkald er kun fremgangsmåder vi vil bruge til dig såfremt du giver dit samtykke (Art. 6 (1) (a) databeskyttelsesforordning). Af hensyn til gennemsigtighed er et telefonopkald, hvor vi kun beder om dit samtykke til fremtidig elektronisk markedsføring / medicinsk kommunikation, baseret på vores legitime interesse for at promovere vores produkter og tjenester(Art. 6 (1) (f) databeskyttelsesforordning).


d. Analyse af din brug af vores Elektroniske Markedsføring/Medicinsk Kommunikation

For at kunne tilpasse vores Elektroniske markedsføring/Medicinsk Kommunikation for at opfylde dine behov og præferencer, og som er relevant for dig som giver dit samtykke, analyserer vi din brug af vores Elektroniske Markedsføring/Medicinsk Kommunikation. For eksempel om du åbnede og hvordan du brugte vores elektroniske markedsføring/medicinsk kommunikation (hvilke links du har klikket på).

e. Behandling af dine indkøb

Hvis du opretter en indkøbsordre hos os, behandler vi dine kontaktoplysninger og dine betalingsoplysninger for at behandle din indkøbsordre, herunder organisering af forsendelse til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er indgåelsen og opfyldelsen af købekontrakten for de bestilte varer eller tjenesteydelser, (Art. 6 (1) (b) databeskyttelsesforordning). Hvis du vælger at betale på konto, dvs. vi leverer vores produkter eller tjenester før betaling, foretager vi en kreditvurdering for at beskytte os mod betalingssikkerhed(Art. 6 (1) (f) databeskyttelsesforordning).


2. Overførsel af personoplysninger


2.1 Bestilt behandling


Vi bruger specialiserede servicefirmaer, der hjælper os med at levere vores tjenester. Sådanne serviceleverandører vælges omhyggeligt og overvåges regelmæssigt af os. Baseret på respektive databehandlings aftaler, vil de kun behandle personoplysninger efter vores instruktion og i nøje overensstemmelse med vores direktiver.


2.2 Tredjepart


Vi overfører eller giver adgang til dine personlige oplysninger til tredjepart under følgende omstændigheder:


a. Vi kan dele dine kontaktoplysninger med fuldt uafhængige markedsundersøgelses agenturer som beskrevet ovenfor i afsnit 1.b.


b. Vi vil måske overføre dine ovenfor nævnte personlige oplysninger til andre Bayer selskaber såsom Bayer AG, Tyskland, til de ovenfor anførte formål. Andre Bayer selskaber vil dog kun levere direkte tilsvarende markedsføringskommunikation via e-mail eller anden elektronisk kommunikation til dig, hvis du giver dit samtykke nedenfor.


c. Vi kan også overføre dine ovenfor beskrevet personlige oplysninger til andre partnere, der skal være involveret i at forvalte en service eller kommunikation til dig, f.eks. hoteller eller rejsebureauer.


d. Dine personoplysninger kan til dels også overføres og behandles i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), som kan have et lavere databeskyttelsesniveau end europæiske lande. Hvor det kræves vil vi sikre, at der er tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger, f.eks. ved at indgå konkrete aftaler med den respektive dataimportør. Sådanne dataoverførsler udføres kun i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

3. Opbevaringsperiode for personlige oplysninger


Vi opbevarer kun personoplysninger så længe det er nødvendigt baseret på vores vedvarende kundeforhold med dig.  Som en regel vil dine personlige data blive arkiveret automatisk i 3 år efter 2 års inaktivitet, og derefter slettet. Dette gælder dog ikke, dvs. vi opbevarer dine data for en anden periode end ellers fastsat i loven(f.eks. i forbindelse med udførelsen af en kontrakt indgået med dig, en verserende retssag eller i henhold til gældende skattelovgivning).

4. Oplysninger om dine rettigheder


Følgende rettigheder er generelt tilgængelige for dig i henhold til gældende persondatalovgivning:


a. Ret til information om dine personlige oplysninger som er gemt af os;

b. Ret til at anmode om korrektion, sletning eller begrænset behandling af dine person oplysninger;

c. Ret til at protestere mod en behandling af dine personoplysninger f.eks. ved at protestere mod vores retslige grundlag for behandlingen, eller mod vores interesseafvejning, offentlig interesse eller profilering, med mindre vi er i stand til at bevise at overbevisende, begrundede årsager, der overgår dine interesser, rettigheder eller frihed eksisterer, eller at en sådan behandling er udført med henblik på påstand, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;

d. Ret til data bevægelighed;

e. Ret til at indgive en klage til Datatilsynet;

f. Du kan til enhver tid med fremadrettet virkning tilbagekalde dit samtykke til indsamling, behandling og brug af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du rette din anmodning til
Bayer A/S  Att. Persondata ansvarlig; Arne Jacobsens Alle 13; 2300 København S eller ved at sende en mail til databeskyttelse@bayer.com.

 

 

CON-DK-00002-2